Från födsel till trotsig unghund, socialisering och utveckling

Hundens start i livet är näst intill identisk med vargarnas. Det som skiljer deras tidiga utveckling åt är att hundmamman får assistans av människor och även eventuellt hjälp utav andra flockmedlemmar vid ungvårdnaden, men långt ifrån lika omfattande som hos vargarna.

Valparna föds altriciella. Sinnerna är inte färdigutvecklade och motoriken även den outvecklad. De föds döva och blinda och totalt hjälplösa. Sugreflexen är dock fullt utvecklad och utan den hade dem inte kunnat överleva!

Tio dagar efter födseln öppnar valparna ögonen med dålig syn och vid två veckors ålder öppnas även öronen som gör att de börjar reagera på ljud. Därefter blir de gradvis rörligare och vid tredje levnadsveckan får de börja smaka annan föda än mjölk. Från och med denna vecka blir valparna extremt mottagliga och känsliga för social stimuli.

Förmågan till socialisering är kortvarig och stängs när valpen är mellan 12-14 veckors ålder nästan helt. Den växande valpen är besatt utav lek och lek upptar mesta delen av den vakna tiden mellan 6 veckor till 6 månaders ålder innan leklusten långsamt dämpas (väldigt induviduellt till vilken grad) och de börjar att mogna.
När könsmognaden slår till strax innan ett års ålder (även där induviduellt och olika beroende på ras) börjar hanhundar revirmarkera med lyft ben, misstänksamhet mot andra hundar är vanligt och lekinviter välkomnas inte alltid utan kan tolkas som direkta hot. Tikar kan även dem bli vaksamma, mindre sociala och i vissa fall aggressiva mot andra hundar vid könsmognad.

Vid två års ålder hävdas det att hundarna har sin psykiska könsmognad med självständighet och ohörsamhet, men det finns ingen riktigt biologisk grund för detta påstående och det är inte heller klart vad som skulle styra utvecklingsfasen.
Det spekuleras om att den psykiska könsmognaden hos våra hundar är rest från vargens könsmognad då vargar i denna ålder lämnar sin hemflock och beger sig ut för att leta efter andra ensamkommande individer att bygga upp en ny flock med. Det skulle kunna ge upphov till större självständighet hos våra tamhundar. Kanske är det ännu ett resultat av arvet från våra vargar.*
* Hundens språk och tankar - Per Jensen s. 110, 111, 112, 113, 114

Detta är ett kort stycke jag skrivit i samband med en betydligt längre inlämningsuppgift till min hundinstruktörsutbildning. Så vad kan vi dra för slutsatser av detta?
Jag har i alla fall beslutat att nästa valp ska jag träffa regelbundet från 6 veckors ålder och ta hem redan vid åtta. Utsätta valpen för trevliga hundar och människor och vara nogrann med att den inte utsätts för något som kan traumatisera på något vis.
"En hund blir vad man gör den til?" - KNAPPAST! Har en hund inte haft rätt förutsättningar i starten på livet så kan den tyvärr ta skada för resten av sitt liv.

Cilla och jag
foto: Janina Samuelsson Wirz
Min fina vän Carolina och Pirat
foto: Felicia Lundh
 
 

Kommentera här: